سامانه نقل و انتقال سهام پدیده(سناپ)

ین سامانه با هدف مکانیزه کردن فرآیندهای مرتبط با سهام داران طراحی گردیده است به طوری که در این سامانه اطلاعات سهام داران و سوابق خرید و فروش سهام آنها ثبت و نگهداری می گردد. همچنین در وب سایت این سامانه، سهام داران می توانند سهام خود را با قیمتهایی که سامانه اجازه می دهد بصورت آنلاین برای فروش قرار داده یا سهام جدیدی را از میان سهام به فروش گذاشته شده بصورت آنلاین خریداری نمایند. اپلیکیشن موبایل نیز جهت خرید و فروش آنلاین سهام تهیه و در دسترس سهام داران در این سامانه قرار داده شده است.