شرکت بین المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش

       International E-Commerce Company

طراحی, مشاوره و اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات